اخبار شرکت گوهرفام

جدیدترین اخبار شرکت صنعتی گوهرفام

سمینار بررسی استراتژی شرکت گوهرفام

سمینار شرکت گوهرفام با حضور تمامی افراد و کارکنان شرکت تولیدی و صنعتی شرکت گوهرفام برگزار گردید که در این سمینار تمامی استراتژی های شرکت بررسی و در مورد اجرای استراتژی بحث و گفتگو شد.

بازدید مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو از کارخانه گوهرفام

در آخرین روز اردیبهشت ماه، تنی چند از مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو از محل کارخانه شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام و خطوط تولید این شرکت بازدید نمودند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

حضور شرکت گوهرفام در هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

فهرست